تربیت مدرس زبان

تربیت مدرس زبان

office
دانشجویان گرایش های مختلف زبان معمولا بعد از فارغ التحصیلی احساس می کنند در آموزش عملی زبان ممکن است توانایی کافی نداشته باشند. در دوره تربیت مدرس زبان علاوه بر بخشهای تئوریک در آموزش می توان با تکنیک های مختلف آموزش زبان آشنا شده و شروع به تمرین تدریس عملی در فضایی کاملا متفاوت با دانشگاه کرد
مدرک پایانی دوره