دوره های عمومی مکالمه

دوره های عمومی مکالمه

office

سیستم آموزشی در کالج بر اساس کتاب هایNavigate و در یک دوره 11 ترمه طراحی شده است و هر ترم در یک فصل پوشش داده می شود .کلاس ها 2 روز در هفته برگزار شده، بر همین اساس با شرکت در دوره های عمومی درعرض 3 سال می توان به سطح پیشرفته زبان رسید. در صورت لزوم و علاقه فرد می تواند در یک دوره 6 ترمه پس از این دوره نیز شرکت نماید. تمامی مدرسین این دوره دارای مدرک کارشناسی ارشد و جزء مدرسان با تجربه و خوشنام می باشند.

جهت اطلاع بیشتر از ترم بندی و همچنین مشاوره تخصصی می توانید پس از هماهنگی به مجموعه مراجعه فرمایید.

مدرک پایانی دوره