تماس باما

ارتباط باما

تلفن شعبه مرکزی : 38360566-083

تلفن شعبه کودکان : 38395051-083

تلفن شعبه 2 : 37255854-083

تلفن شعبه 3 : 37261617-083

آدرس شعبه مرکزی : کرمانشاه، پایین تر از میدان مرکزی، نبش کوی 138

آدرس شعبه کودکان : کرمانشاه، میدان مرکزی، جنب دبیرستان استقلال

آدرس شعبه 2 : کرمانشاه، شهرک ژاندارمری، بر خیابان اصلی

آدرس شعبه 3 : کرمانشاه، شهرک پردیس، خیابان 20 متری