تماس باما

ارتباط باما

مرکز 22 بهمن (بزرگسالان) : کرمانشاه، پایین تر از میدان مرکزی، نبش کوی 138 08338360566

مرکز 22 بهمن (کودکان) : کرمانشاه، میدان مرکزی، جنب دبیرستان استقلال 08338395051

مرکز شهرک ژاندارمری : کرمانشاه، شهرک ژاندارمری، بر خیابان اصلی 08337264171

مرکز شهرک پردیس : کرمانشاه، شهرک پردیس، خیابان 20 متری 08337261617

مرکز مسکن : انتهای مسکن، جنب درمانگاه کیمیا 08334247450